En Homenatge a Toni Catany hi conflueixen dues influències o concepcions pictòriques separades tant en el temps com en l’espai: la inquietant tradició simbòlica de les “vanitas” tan característica de la pintura barroca i l’admiració per la simplicitat i el silenci de les natures mortes o “altars profans” de Toni Catany (1942-2013). 

 
En la “vanitas” s’hi pot intuir la inutilitat dels plaers mundans o la fugacitat de la vida a través dels símbols, no com a representació de la mort sinó del pas del temps. Les fruites, o per defecte la seva absència, volen mostrar la incapacitat per defugir de la fugacitat del temps. Només els objectes inanimats poden perdurar, així com la llum que els envolta en silenci. 

 
Amb la reinterpretació de l’obra de Catany confereixo a cada pintura una escenografia simple, elegant i dramàtica despullant-les de luxes innecessaris o excessius. Les silencioses fotografies dels “altars profans” són el model i el referent. 


Amb la simbiosi dels dos mons, emergeixen unes natures mortes on el silenci de la llum mostra una serenitat tal volta plaent, tal volta incòmoda. Cadascú dirà. 

 

 

Homenatge a Toni Catany I Homenatge a Toni Catany I
Homenatge a Toni Catany III. Mur blau
Homenatge a Toni Catany II. Vermell Homenatge a Toni Catany II. Vermell
Homenatge a Toni Catany en negre Homenatge a Toni Catany en negre
Homenatge a Toni Catany Austeritat Homenatge a Toni Catany. Austeritat
Homenatge a Toni Catany flors silencioses Homenatge a Toni Catany. Flors silencioses
Homenatge a Toni Catan Plats vells Homenatge a Toni Catan. Plats vells
Homenatge a Toni Catany. Retrat de família Homenatge a Toni Catany. Retrat de família
Homenatge a Toni Catany. Ampolles silencioses Homenatge a Toni Catany. Ampolles silencioses
Homenatge a Toni Catany. Ampolles verdes Homenatge a Toni Catany. Ampolles verdes
Homenatge a Toni Catany. Parella Homenatge a Toni Catany. Parella
Homenatge a Toni Catany IV Homenatge a Toni Catany IV. Vanitas final